nguyễn minh ngọc
10 tháng 8 2017 lúc 20:37

MK ghi han dau x ra nha

1997 x 1996 - 1/1995 x 1997 - 1996

=(1997 x 1996) - ( 1997 x 1996) x 1/1997

=0  x 1/1997

=0

Bình luận (0)
LeoHoangDuc
22 tháng 8 2017 lúc 20:58

no biết

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN