Đinh Đức Hùng
Tân binh -
9 tháng 8 2017 lúc 15:41

Sủa đề : CM \(A=\frac{2ax-2x-3y+3ay}{4ax+4x+6y+6ay}\) ko phụ thuộc vào biếnx;y :

Ta có : \(\frac{2ax-2x-3y+3ay}{4ax+4x+6y+6xy}=\frac{a\left(2x+3y\right)-\left(2x+3y\right)}{2a\left(2x+3y\right)+2\left(2x+3y\right)}=\frac{\left(a-1\right)\left(2x+3y\right)}{\left(2a+2\right)\left(2x+3y\right)}=\frac{a-1}{2a+2}\)

Biểu thức sau khi dút gọn ko chứa biến của x;y nên A ko phụ thuộc vào biến x;y (đpcm)

Bình luận (0)
Trần Thị Thùy Linh 2004
9 tháng 8 2017 lúc 15:51
Đinh Đức Hùng xem lại đi Mình thấy có gì sai hay sao đó
Bình luận (0)
Đinh Đức Hùng
Tân binh -
9 tháng 8 2017 lúc 15:58

Ko sai đâu, mình làm tắt quá nên bạn ko hiểu thoy :))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc vào các biến x và y (nghĩa là chứng tỏ rằng có thể biến đổi phân thức đã cho thành một biểu thức không chứa x và y)

2 a x - 2 x - 3 y + 3 a y 4 a x + 6 x + 9 y + 6 a y  (a là hằng số khác - 3/2 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN