Nguyễn Thị Thúy Ngân
9 tháng 8 2017 lúc 9:17

\(2^x+2^{x+3}=144\)

\(\Rightarrow2^x+2^x.2^3=144\)

\(\Rightarrow2^x.\left(1+2^3\right)=144\)

\(\Rightarrow2^x.9=144\)

\(\Rightarrow2^x=\frac{144}{9}=16=2^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

k mình đi lê vnhx thuận!

Bình luận (0)
Nguyễn Kha
9 tháng 8 2017 lúc 9:23

2x+2x+3=144

2x+2x.23=144

2x(1+23)=144

2x.9=144

2x=144/9=16

2x=42

Vậyx=2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN