Không Có Tên
9 tháng 8 2017 lúc 8:50

\(2x^2+4x+2-2y^2=2.\left(x^2+2x+1-y^2\right)\)\(2.\left(\left(x+1\right)^2-y^2\right)=2.\left(x+1+y\right)\left(x+1-y\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Ngọc Phương Thảo
9 tháng 8 2017 lúc 8:50

\(_{\left(-2\right)\left(y-x-1\right)\left(y+x+1\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN