Violympic toán 9

Nguyễn thị lan

giải pt : \(x^2-5xy+6y^2+1=0\)

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 8 2020 lúc 20:11

Pt này ko giải được (có vô số nghiệm)

Nếu đề là pt nghiệm nguyên thì còn có khả năng giải :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN