Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Nguyễn Thảo Quyên

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau luôn dương với mọi giá trị của biến:

B = 9x2 - 6xy + 2y2 + 1

XIN CÁC BẠN TRẢ LỜI CÀNG NHANH CÀNG TỐT GIÚP MÌNH NHÉ!

Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 16 tháng 8 2020 lúc 9:50

B = 9x2 - 6xy + y2 + y2 + 1

= ( 3x - y )2 + y2 + 1

Mà ( 3x - y )2 và y2 là các số dương

⇒ đpcm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN