Hoàng Gia Bảo

Đất Feralit vùng đồi núi nước ta có đặc tính chua. Nguyên nhân chủ yếu là do 

A. Quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh. 

B. Mưa nhiều rửa trôi các chất ba dơ dễ tan. 

C. Có sự tích tụ của ô xít nhôm. 

D. Có sự tích tụ của ô xit sắt.

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 5 2017 lúc 6:00

U Đất Feralit vùng đồi núi nước ta có đặc tính chua, nguyên nhân chủ yếu là do mưa nhiều rửa trôi các chất ba dơ dễ tan (Ca2+, Mg ,K+) (sgk Địa lí 12 trang 46)

=> Chọn đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Đất Feralit vùng đồi núi nước ta có đặc tính chua. Nguyên nhân chủ yếu là do

A. Quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh.

B. Mưa nhiều rửa trôi các chất ba dơ dễ tan.

C. Có sự tích tụ của ô xít nhôm.

D. Có sự tích tụ của ô xit sắt.

Hoàng Gia Bảo

Những vùng có khí hậu khô nóng (các vùng hoang mạc và bán hoang mạc) có quá trình phong hóa lí học diễn ra mạnh chủ yếu do:

A. Có nhiều cát.

B. Khô hạn, nhiều năm không mưa. 

C. Có gió mạnh 

D. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày, trong năm lớn.

Hoàng Gia Bảo

Những vùng có khí hậu khô nóng (các vùng hoang mạc và bán hoang mạc) có quá trình phong hóa lí học diễn ra mạnh chủ yếu do:

A. Có nhiều cát.                                            

B. Khô hạn, nhiều năm không mưa.

C. Có gió mạnh                                             

D. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày, trong năm lớn.

Hoàng Gia Bảo

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào 

A. điều kiện khí hậu ở các vùng núi.

B. quá trình xâm thực - bồi tụ. 

C. kĩ thuật canh tác của con người.

D. nguồn gốc đá mẹ khác nhau.

Hoàng Gia Bảo

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

A. điều kiện khí hậu ở các vùng núi.

B. quá trình xâm thực - bồi tụ. 

C. kĩ thuật canh tác của con người.

D. nguồn gốc đá mẹ khác nhau.

Hoàng Gia Bảo

Sự màu mỡ của đất feralit ở miền đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

A. điều kiện khí hậu ở các vùng núi

B. quá trình xâm thực - bồi tụ

C. kĩ thuật canh tác của con người

D. nguồn gốc đá mẹ khác nhau

Hoàng Gia Bảo

Ở vùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây chủ yếu là do:

A. Tác động của gió mùa với hướng của dãy núi

B. Độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam

C. Độ cao phân thành các bậc địa hình khác khác.

D. Tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động sản xuất của con người.

Hoàng Gia Bảo

Ở vùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây chủ yếu là do:

A. Tác động của gió mùa với hướng của dãy núi 

B. Độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam 

C. Độ cao phân thành các bậc địa hình khác khác. 

D. Tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động sản xuất của con người.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên vùng đồi núi nước ta phân hóa đa dạng là do

A. Gió mùa và hướng các dãy núi.                

B. Độ cao của các dãy núi.

C. Ảnh hưởng của biển.                                                                  

D. Chế độ khí hậu của các vùng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN