Ôn tập ngữ văn lớp 8

PTM

1.vấn đề nhật dụng được đề cập trong văn bản Tôi đi học là j?

2.Đọc và tìm hiểu hệ thống luận điểm luận cứ của 3vb:thông tin về ngày trái đất năm 2000 Ôn Dịch Thuốc Lá Bài Toán Dân Số

3.xác định vấn đề nhật dụng được đề cập và điểm chung mà ba văn bản:thông tin về ngày trái đất năm 2000; Ôn Dịch Thuốc Lá ;Bài Toán Dân Số đề cập tới là j?

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 16 tháng 8 2020 lúc 18:47

1. Vấn đề nhật dụng trong văn bản "Tôi đi học" là vấn đề về giáo dục.

3. Vấn đề nhật dụng và điểm chung của 3 văn bản :

- Vấn đề nhật dụng :

+ Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000: Hạn chế sử dụng bao bì ni lông để bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta trước nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang gia tăng.

+ Bài toán dân số: Gia tăng dân số là con đường "tồn tại hay không tồn tại" của loài người.

+ Ôn dịch, thuốc lá: Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch thuốc lá bởi những tác hại vô cùng nguy hiểm mà nó mang lại.

Cả 3 văn bản có điểm chung là đều những tác hại, thông điệp gần gũi trong cuộc sống, vấn đề bức thiết và cần được giải quyết triệt để.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN