Violympic toán 9

Curry

cho đường tròn (c1) tâm I, lấy điểm O trên (c1), dựng đường tròn (c2) tâm I sao cho (c2) cắt (c1) tại C và D. Tiếp tuyến với (c2) tại C cắt (c1) tại A và tiếp tuyến với (c1) tại C cắt (c2) tại B. Đường thẳng AB cắt (c1) tại F và cắt (c2) tại E. Đường thẳng CE cắt (c1) tại G, đường thẳng CF cắt GD tại H.

a)C/m CG song song với FD

b)C/m tam giác EGD cân

c)C/m EH là đường trung trực của FD


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN