Nhân đa thức với đa thức

Huỳnh Hoàng Thiên

1)Chứng minh đẳng thức sau:

X^3 + y^3 + z^3 = ( x+ y+ z) .(x^2+ y^2 + z^2 - xy- yz- zx)

2) Chứng minh:

43^2020 + 43^2021 chia hết cho 11

Nhanh lên!Cần gấp lắm rồi!

HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 12 tháng 8 2020 lúc 21:19

2) \(43^{2020}+43^{2021}=43^{2020}\left(1+43\right)=43^{2020}.44\)

\(44⋮11\Rightarrow43^{2020}.44⋮11\Rightarrow43^{2020}+43^{2021}⋮11\)

Phần 1 đang nghĩ -.-

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...