Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

A.R.M.Y Forever

Tìm tọa độ của một điểm nằm trên đường thẳng

-A thuộc trục tung và có tung độ là 2

-B thuộc trục hoành và có hoành độ là -3

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
12 tháng 8 2020 lúc 14:04

Điểm nằm trên trục tung luôn có hoành độ bằng 0

Điểm nằm trên trục hoành luôn có tung độ bằng 0

Do đó \(A\left(0;2\right)\)\(B\left(-3;0\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN