Violympic toán 8

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cho hình thang ABCD (AD//BC) có AC vuông góc với CD, AC là tia phân giác của tam giác BAD

a,Tính tg DAC,tg DAB

b, Tính các góc của hình thang ABCD


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN