Violympic toán 8

Nga Pupu

Phân tích đa thức thành nhân tử: a^5 + ab^4 + b^5


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN