Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

VÕ NGỌC QUỲNH ANH

Giải giúp mình bài này với ạ

(Cos pi/7 - 3x) = - (cân3)/2

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
9 tháng 8 2020 lúc 10:27

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\frac{\pi}{7}-3x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\\\frac{\pi}{7}-3x=-\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-\frac{29\pi}{126}+\frac{k2\pi}{3}\\x=\frac{41\pi}{126}+\frac{k2\pi}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN