Bài 18. Mol

Phan Mai Hoa

Hãy thiết lập biểu thức tính số mol chất theo:

a) số nguyên tử hoặc phân tử của chất

b) khối lượng chất

c) thể tích (đối với chất khí)

Vy Kiyllie
5 tháng 10 2016 lúc 21:19

a) n = Số ngtu ( số ptu ) : N

b) n = \(\frac{m}{M}\)

c) n = \(\frac{V}{22,4}\)

Bình luận (3)
Lê Văn Đức
22 tháng 11 2016 lúc 21:08

a) n=số nguyên (phân) tử : N

b) \(n=\frac{m}{M}\)

c) \(n=\frac{V}{22,4}\)

Bình luận (0)
Rob Lucy
30 tháng 11 2016 lúc 20:33

a, Số nguyên tử(số phân tử)= n(mol) . 6.10.^23

b, m= n.M

c, V=n.22,4

Bình luận (0)
le quang binh
9 tháng 12 2016 lúc 11:47

a)n=số nguyên tử(phân tử) : N

b)n=m:M

c)n=v:22,4

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN