Đề kiểm tra cuối học kì II

Châu Minh

Cho 16 gam fe2 o3 vào 150 ml dung dịch h2 SO4 1 M. Tính

nồng độ mol sau phản ứng


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN