Tập hợp các số tự nhiên

Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 6 tháng 8 2020 lúc 20:15

-6 < x < 5

=> x = -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN