Hệ thức lượng trong tam giác vuông

thaonguyen

Cho tam giác CDE nhọn, đường cao CH. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của H lên CD, CE. Chứng minh:

a, CD.CM=CE.CN

b, Tam giác CMN đồng dạng với tâm giác CED.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN