Chương IV. Hô hấp

Nguyen Thi Ngoc Linh

cử động hô hấp được thực hiện nhờ hoạt động của những cơ quan nào, nêu ý nghĩa

No choice teen
No choice teen 5 tháng 8 2020 lúc 20:23

-cử động hô hấp: hít vào

+hoạt động của các cơ hô hấp:

~ cơ liên sườn ngoài co

~ cơ hoành co

+vai trò của các cơ hô hấp:

~ nâng sườn lên, lồng ngực rộng về 2 bên và phía trước

~ mở rộng lồng ngực phía dưới

+thể tích lồng ngực: tăng

-cử động hô hấp: thở ra

+hoạt động của các cơ hô hấp:

~ cơ liên sườn ngoài giãn

~ cơ hoành giãn

+vai trò của các cơ hô hấp: hạ sườn và thu lồng ngực về vị trí cũ

+thể tích lồng ngực: giảm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN