Ôn tập cuối năm phần số học

Hắc Thần Emroy

Cho P=2/x-2 + x/x2+1 - 4x+2/x3-2x2+x-2
a.Rút gọn
b.Tìm x để P=3/2
Tìm GTLN của P với x>O


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN