Violympic toán 9

Dương Thanh Ngân

Cho 24,4g hỗn hợp X gồm MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ 700ml dung dịch HCl 2M tạo ra dung dịch A

a)Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X

b)Tính khối lượng muối trong X

Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
2 tháng 8 2020 lúc 10:30

a) Gọi x là số mol của \(MgO\), y là số mol của \(Al_2O_3\)

\(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\uparrow\)

x_______2x______x________x(mol)

\(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

y_________6y______2y______3y(mol)

\(\Rightarrow40x+102y=24,4\left(1\right)\)

\(n_{HCl}=0,7.2=1,4\Rightarrow3x+2y=1,4\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\&\left(2\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}40x+102y=24,4\\2x+6y=1,4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%MgO=\frac{40.0,1}{24,4}.100\%=16,4\%\\\%Al_2O_3=83,6\%\end{matrix}\right.\)

b) \(m_{MgCl_2}=0,1.95=9,5\left(g\right)\)

\(m_{AlCl_3}=0,2.2.133,5=53,4\left(g\right)\)

Lần sau đăng đúng môn nha bn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Lê Yến Vy

1) Mẹ bạn An vay 20 triệu theo kỳ hạn 1 năm để mở cửa hàng đồng giá 150.000đ. Để cuối năm có thể trả hết nợ mẹ bạn phải bán hết 720 sản phẩm. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu? Biết mỗi sản phẩm làm ra tốn 120.000

2) Một người dự định đi xe máy từ A đến B cách nhau 45km. Nhưng sau khi đi được 1 giờ người ấy giảm tốc độ 5km/h nên tới B chậm hơn dự định 12phút. Tính vận tốc ban đầu của xe máy

3) Người ta trộn 5g chất lỏng này với 12g chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn là 0,2g/cm3để được một hổn hợp có khối lượng riêng là 0,85g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

4) : Người ta trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lỏng khác có khối lượng riêng lớn hơn nó là 0,2g/cm3 để được hỗn hợp có khối lượng riêng 0,7g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

5) Một thùng chứa 1000kg hóa chất gồm 99% nước và 1% dầu. Sau một thời gian do nước bốc hơi nên lượng nước trong hóa chất giảm còn 96%. Hỏi lúc này khối lượng hóa chất là bao nhiêu?

6) Có hai loại dung dịch loại I và loại II. Người ta hòa tan 300g dung dịch loại I và 200g dung dịch loại II thì được dung dịch có nồng độ 33%. Tính nồng độ muối trong mỗi dung dịch loại I và loại II biết rằng nồng độ muối ở dung dịch II lớn hơn nồng độ muối ở dung dịch I là 20%.

7) Có hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt là 12% và 22%. Người ta pha trộn hai dung dịch trên để có một kilogam dung dịch mới có nồng độ 14%. Hỏi phải dùng bao nhiêu gam mỗi loại dung dịch?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN