Tứ giác.

Trần Phương Uyên

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng: AC+BD>AB+CD

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
31 tháng 7 2020 lúc 9:58

Gọi giao điểm của AC và BD là M

Xét ΔABM có AM+BM>AB(bất đẳng thức trong tam giác)(1)

Xét ΔMDC có MD+MC>DC(bất đẳng thức trong tam giác)(2)

Từ (1) và (2) suy ra AM+BM+MD+MC>AB+CD

hay AC+BD>AB+CD(đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN