Bài 8. Giao thoa sóng

Inosuke Hashibira
Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5.cos(pi/3t + pi/8) cm. Xác định tiêu điểm dao động tới vị trí x = -2,5 cm

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN