BÀI 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cô Bé Bạch Dương

Dựa vào Atlat, so sánh cơ cấu nông nghiệp và công nghiệp của vùng Tây Nguyên và trung du miền núi Bắc Bộ


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN