Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn LInh

KHS + ? ➜ H2S + ?

Ca(HCO3)2 + H2SO4 ➜ CaSO4 + ?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 7 2020 lúc 16:14

2KHS + H2SO4 → K2SO4 + 2H2S

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2CO2 + 2H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN