Địa lý Việt Nam

Hà Minh Quân

Nêu biểu hiện và nguyên nhân của tính chất đa dạng thất thường của khí hậu Việt Nam.

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 27 tháng 7 2020 lúc 15:22

*Nguyên nhân :

- Lãnh thổ kéo dài , nhiều vĩ độ

- Địa hình đa dạng

-> Tranh chấp về hoàn lưu khí quyển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN