Bài 17 : Lao động và việc làm

Cô Bé Bạch Dương

phân tích ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm của nước ta hiện nay


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN