Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Cao Lê Quỳnh Trâm

Ai giúp mik câu này vs:<

Một hợp chất gồm ng tử X liên kết với 3 ng tử Y phân tử khối nặng gấp 2,5 lần phân tử oxi. Trong phân tử, oxi chiếm 40% về khối lượng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 7 2020 lúc 21:00

Phân tử 1 hợp chất gồm X và 3O

% của Oxi trong hợp chất: 100 % - 40 % = 60 %

NTK X = 40X=60\48=32dvC

X là Lưu huỳnh ( S )

PTKA = X + ( 3 . O )

PTKA = 32 + 48 = 80 đvC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN