Chương 1. Nguyên tử

Nguyễn Thư

Hãy trình bày cách phân biệt chất đựng trg mỗi lọ :

a/chất rắn:đường,cát trắng,muối

b/chất lỏng:nước,giấm,rượu

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
25 tháng 7 2020 lúc 21:04

ta phân biệt bằng cách đổ nước vào

Cát ko tan

đường và muối tan

sau đó ta cho AgNo3

có kết tủa là NaCl

NaCl+AgNO3->NaNO3+AgCl

còn lại là đường

b>

phận biệt bằng cách thử mùi :

dd có mùi thơm đặc trưng là rượu

sau đó ta nhúm quỳ tím :

giấm là quỳ tím chuyển đỏ

còn lại là nước

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN