Violympic toán 8

Louis Thương Thanh

\(x^5+x-34\ne0\)

Tìm x

Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 24 tháng 7 2020 lúc 10:11

Ta có : \(x^5+x-34\ne0\)

=> \(x^5-2x^4+2x^4-4x^3+4x^3-8x^2+8x^2-16x+17x-34\ne0\)

=> \(\left(x-2\right)\left(x^4+2x^3+4x^2+8x+17\right)\ne0\)

Ta thấy : \(x^4+2x^3+4x^2+8x+17\ne0\)

=> \(x-2\ne0\)

=> \(x\ne2\)

Vậy x là tất cả số thực khác 2 .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN