Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Băng Tâm Trần

Khoa học hiện nay có thể nối các dây thần kinh bị đứt ở các vết thương sau một thời gian hoạt động thần kinh liên quan đến vùng bị tổn thương được phục hồi. Hãy cho biết tế bào thần kinh có đặc tính nào mà y học có thể làm được như vậy?


Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Ngọc Huế

Trả lời các câu hỏi:

a)Cho biết chức năng của thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác. Tại sao chúng đc gọi là cơ quan phân tích?

b)Ráy tai có nguồn gốc từ đâu và có vai trò gì?Khi lấy ráy tai phải làm ntn để ko làm tổn thương tai?

c)Tại sao vệ sinh tránh viêm họng lại có thể phòng bệnh về tai?

d)Vì sao nên tránh tiếng ồn mạnh?

e)Điếc tai có nguyên nhân do đâu? Phòng chống điếc tai do ô nhiễm tiếng ồn ntn?

f)Các biện pháp phòng chống bệnh về tai ntn?

Hoàn thành đoạn thông tin:

(1) Hệ thần kinh và các giác quan có chức năng nhận biết,.............. và ............... mọi hoạt động của các cơ quan, hệ .............. trong cơ thể làm cho.................. trở thành một khối thống nhất, đảm bảo sự.............. của cơ thể vs những............... của môi trường sống.

(2) Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm phần.......... nằm trong não, tủy sống và phần......... là các dây thần kinh và........... Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm hai phân hệ............ và đối giao cảm, hai phân hệ này hoạt động............. nhau nhờ đó mà hệ thần kinh này.................. được hoạt động của các cơ quan................ trong cơ thể.

(3) Hệ thần kinh bao gồm bộ phận.............. là não bộ và tủy sống, bộ phận.............. là các dây thần kinh và hạch............... Dựa vào chức năng của hệ thần kinh đc chia thành hệ thần kinh ................ và hệ thần kinh.............. Cơ quan phân tích bao gồm 3 thành phần là: các tế bào.............( nằm trong các cơ quan thụ cảm tương ứng), dây thần kinh................ và vùng.................. tương ứng.

(4)Nơron là đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh. Mỗi ............... gồm một thân, nhiều sợi............... và một sợi.................. Sợi trục thường có bao............... Tận cùng của sợi trục có các cúc.............. là nơi tiếp giáp giữa nơron này vs nơron khác hoặc vs ........ trả lời. Nơron có chức năng............. và ............... xung thần kinh.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN