Violympic toán 8

Louis Thương Thanh

\(\frac{1}{x^4-x}:\frac{x+1}{x^3+x^2+x}\)

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 24 tháng 7 2020 lúc 8:06

\(\frac{1}{x^4-x}:\frac{x+1}{x^3+x^2+x}\)

= \(\frac{1}{x\left(x^3-1\right)}:\frac{x^3+x^2+x}{x+1}\)

= \(\frac{1}{x.\left(x-1\right).\left(x^2+x+1\right)}.\frac{x.\left(x^2+x+1\right)}{x+1}\)

= \(\frac{1}{x-1}.\frac{1}{x+1}\)

= \(\frac{1}{x^2-1}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN