Violympic toán 9

Natsu Dragneel 2005

Câu 1 : Cho x ≥ 0 và biểu thức A = \(\frac{2x+7\sqrt{x}+6}{2\sqrt{x}+3}+\frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}\)

a) CMR A = x + 3

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của B = x2 + 2020 - A

Câu 2 : Cho PT ( x - 1 ) ( x2 - 2x + m ) = 0 (1)

a) Giải PT (1) khi m = -3

b) Với giá trị nào của m thì PT (1) có 3 no phân biệt x1, x2, x3 thỏa mãn

x12 + x22 + x32 = 11

Câu 3 : Giải PT và hệ PT sau :

a) x ( x + 1 ) ( x + 2 ) ( x + 3 ) = 24

b)\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{y}-1\right)=4\\x+y-\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=4\end{matrix}\right.\)

Câu 5 : Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn 4x2 + y2 = ( 2xy + 1 )2

Chỉ cần đáp án thôi nhé !

Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 23 tháng 7 2020 lúc 23:09

Câu 1 :

a, Đáp án nên nó đúng nhoa

b, MinA = 2016,75 .

Câu 2 :

a, - \(\left[{}\begin{matrix}x=\pm1\\x=3\end{matrix}\right.\)

b, - Với m bằng - 3 .

Câu 3 :

a, \(\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-4\end{matrix}\right.\)

b, Hỏi tí vế 2 là bằng 4 hay - 4 .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN