Ôn tập : Tứ giác

Xích U Lan

Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và \(\widehat{A}=60^0\) . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, AD.

a, C/m: AE ⊥ BF

b, Tứ giác ECDF là hình gì?

c, Tứ giác ABCD là hình gì?

d, Gọi M là điểm đối xứng của A qua B. C/m: Tứ giác BMCD là hình chữ nhật

e, C/m: M, E, D thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN