[6yrs]Trần Nhật Quỳnh
2 tháng 8 2017 lúc 15:29

Gọi 3 số cần tìm là : a , a + 1 , a + 2 

Khi đó : a.(a + 1) - (a + 1).(a + 2) = 50

=> a2 + a - (a2 + 3a + 2) = 50

=> a2 + a - a2 - 3a + 2 = 50

=> 2 - 2a = 50

=> 2(a - 1) = 50

=> a - 1 = 25

=> a = 26 

Vậy 3 số cần tìm là 26,27,28

Bình luận (0)
Hoàng Đình Đại
23 tháng 8 2018 lúc 20:20

gọi a là số tự nhiên thứ nhất ( số nhỏ nhất cần tìm  trong ba số) ( a > 0)

số số tự nhiên thứ 2 là a+1

số tự nhiên thứ 3 : a+2

do tích của hai số đầu nhỏ hơn tích củ hai số sau là 50 .

ta có phương trình :

\(\left(a+1\right).\left(a+2\right)-a.\left(a-1\right)=50\)

\(a^2+2a+a+2-a^2+a=50\)

\(\Leftrightarrow4a=48\)

\(\Leftrightarrow a=12\)

vậy số tự nhiên thứ nhất : 12

số tự nhiên thứ 2 : 12 + 1 = 13

số tự nhiên thứ 3 : 12 +  2 = 14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN