Violympic toán 9

Natsu Dragneel 2005

Tìm giá trị lớn nhất biết 0 ≤ a,b ≤ 1 của phương trình :

\(P=2a\sqrt{b}-b\sqrt{a}\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 22 tháng 7 2020 lúc 22:19

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{a}=x\\\sqrt{b}=y\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow0\le x;y\le1\)

\(P=2x^2y-xy^2=xy\left(2x-y\right)\)

- Với \(2x\le y\Rightarrow P\le0\)

- Với \(2x>y\Rightarrow P>0\)

Khi đó: \(P=xy\left(2x-y\right)\le\left(\frac{x+y+2x-y}{3}\right)^3=x^3\le1\)

\(P_{max}=1\) khi \(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\x=y=2x-y\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x=y=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN