Bài 8 : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Hạ Mặc Tịch
NĂM lúa đông xuân lúa hè thu lúa mùa
1990 2073,2 1215,7 2753,5
2004 2978,6 2371,8 2093,4

vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng lúa phân theo mùa vụ ở nc ta nam 1990-2004

nhận xét

ĐỖ CHÍ DŨNG
12 tháng 9 2020 lúc 21:19

image

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
12 tháng 9 2020 lúc 21:19

image

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN