Violympic toán 6

trần thanh hường

a. Tìm x, biết \(\frac{5\cdot x}{x-13}\)= 49x 0,5- 7x 0,5 + 0.25.

b. Tìm số lớn nhất trong các số sau A = \(\frac{8}{9}\); B = \(\frac{202}{203}\); C = \(\frac{6363}{8181}\).

c. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 22m và chiều rộng 4,5m. Trên bản đò tỉ lệ 1: 1000 mảnh đất đó được vẽ thành hình chữ nhật có chiều dài bao nhiêu mi-li-mét, chiều rộng bao nhiêu mi-li-mét ?

d. Tính nhanh

A = 34,4 x 6,34 + 3,66 x 34,4/17,2 x 9,55 + 12,45 x 17,2 - 17,2

e. Tìm y, biết ( 14,17 - y ) x \(\frac{2}{9}\)=\(\frac{1}{3}\)

h. Tính nhanh

T = 2,85 x 156,23 - 2,85 x 56,23/1,5 + 1,8+ 2,1 + 3 + 3,3 + 3,6 + 3,9 +4,2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 7 2020 lúc 9:43

b) Ta có: \(C=\frac{6363}{8181}=\frac{63}{81}=\frac{7}{9}< A=\frac{8}{9}\)

\(A=\frac{8}{9}=\frac{1624}{1827}< \frac{1818}{1827}=\frac{202}{203}=B\)

nên C<A<B

hay \(B=\frac{202}{203}\) là số lớn nhất

e) Ta có: \(\left(14.17-y\right)\cdot\frac{2}{9}=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow14.17-y=\frac{1}{3}:\frac{2}{9}=\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{2}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)

hay \(y=14.17-\frac{3}{2}=\frac{1267}{100}\)

Vậy: \(y=\frac{1267}{100}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 14 tháng 7 2020 lúc 20:39

Hỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN