Violympic toán 6

Phương Thảo Nguyễn

Bài 1: Tìm x, biết d) \(\left(4\frac{2}{3}-2x\right).2\frac{1}{4}=1\frac{1}{2}\) e) \(\frac{3}{5}+\frac{4}{9}:x=\frac{2}{3}\) f) \(\frac{7}{35}:\left(x-\frac{1}{3}\right)=-\frac{2}{25}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN