Violympic toán 6

Nguyễn Công Nhật

Một đoàn học sinh đi từ A qua B đến C để cắm trại. Sau khi đi đoạn đường AB mất 2 giờ 30 phút thì họ tăng vận tốc thêm mỗi giờ 1km để đến C đúng giờ quy định. Tính quãng đường AC, biết rằng đoạn AB dài hơn đoạn BC là 0,5 km và đi đoạn đường BC hết 2 giờ.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN