Câu hỏi của Nguyễn Trần Thành Đạt - Toán lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

TOPIC GIẢI ĐỀ TOÁN KHÔNG CHUYÊN

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

Link đề: https://hoc24.vn/de-thi-thu/de-toan-tuyen-sinh-vao-10-mon-toan-khong-chuyen-truong-pho-thong-nang-khieu-tphcm-nam-hoc-2020-2021.3246/

Thời gian làm: 11h16 11/7/2020 -> 11h16 12/7/2020

Làm trực tiếp dưới topic bằng cách gửi ảnh bài làm có kí tên hoặc gõ công thức trên hoc24 có kí tên.

Chú ý làm trung thực, đúng năng lực của mình, mình làm điều gì "trời biết, đất biết, có nhân, có quả" nhé!

    8 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.