Chủ đề 13: Axit sunfuric loãng

Pé Ngân

Cho 14,2 g hỗn hợp A gồm 3 kim loại Al, Fe và M vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 8,96l H2 (54,6 độ c, 1,2 atm). Dung dịch B và 3,2 g rắn C. Hòa tan toàn bộ rắn C và dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thoát ra V lít khí E có mùi hắc (đktc).

a) Xác định kim loại M (cho biết V lít khí E làm mất màu vừa đủ 50ml dung dịch Br2 1M).

b) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Help me


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN