Câu hỏi của Nguyễn Trần Thành Đạt - Giáo dục công dân lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

TỔNG HỢP ĐĂNG ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10

(Mọi người vào đọc trong mỗi topic có thời gian làm và deadline nhé! )

STT Môn Đề Link topic Ghi chú
1 Toán Sở GD & ĐT Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1009878.html
2 Ngữ Văn Sở GD & ĐT Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1009880.html
3 Toán Toán (Không chuyên), Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1009932.html?auto=1
4 Hóa Hóa (Chuyên) , Chuyên Hùng Vương - Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1009969.html?auto=1
5 Sinh Sinh (Chuyên), Chuyên Hùng Vương - Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1010008.html
6 Lịch sử Lịch sử (Chuyên), Chuyên Hùng Vương - Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1010010.html
7 Vật lí Vật lí (Chuyên), Chuyên Hùng Vương - Bình Dương https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1010011.html
8 Lịch sử Lịch sử (Chuyên), Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1010012.html
9 Địa lí Địa lí (Chuyên), Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận https://hoc24.vn/hoi-dap/question/1010013.html

Mọi thắc mắc mọi người contact qua mail cho mình, mình ít check ib hoc24, email : thanhdatthanhdato20@gmail.com

Mong mọi người sẽ tham gia thật nghiêm túc, đúng thực lực nhé! ;)

Cảm ơn mọi người!

    3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.