Đình Nghi Nguyễn
31 tháng 7 2017 lúc 15:52

Có gì đâu!

\(=\left(x-5\right)^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN