Violympic toán 9

Curry

cho a là số nguyên tố lớn hơn 3, 10a+1 là số nguyên tố. CMR 5a+1 chia hết cho 6


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN