Bài 4: Rút gọn phân số

Con Bố Độ

775/9 rút gọn bằng bn???

Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 7 2020 lúc 19:21

Không rút gọn đc nhé bạn

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
8 tháng 7 2020 lúc 20:23

nếu như rút gọn bằng phân số thì ko rút gọn được

hỗn số thì được \(86\frac{1}{9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN