Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Violet Evergarden

Cho 1,2g oxit nhôm tác dụng với 100ml dd axit clohidric 1M

a) viết PTHH

b) tính nồng độ mol/l của các chất trong dd sau phản ứng. Coi thể tích dd thay đổi không đáng kể sau phản ứng.

❤ ~~ Yến ~~ ❤
8 tháng 7 2020 lúc 17:21

a) nAl2O3= \(\frac{m}{M}=\frac{1,2}{102}=0,01\left(mol\right)\)

nHCl đã phản ứng là 0,06 mol< 0,1 mol tạo thành 0,02 mol AlCl3

PTHH: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2O

PT: 1 6 2 3 (mol)

ĐB: 0,01 0,06 0,02 0,03 (mol)

b) CM HCl= \(\frac{\left(0,1-0,06\right)}{0,1}=0,4M\)

CM AlCl3= \(\frac{0,02}{0,1}=0,2M\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN