Ôn tập học kỳ II

minh nhật

Bài 7/ Hòa tan 10g NaOH vào nước khuấy cho NaOH tan hết,thu đc 0,25(l) dd.Tính Cm của dd thu đc.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN