Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Vũ

một dụng cụ cơ khí gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. biết đường kính đáy của hình trụ là 14dm, chiều cao khối trụ là 7dm, tổng chiều cao của dụng cụ là 16dm. tính thể tích dụng cụ cơ khí đó

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 7 tháng 7 2020 lúc 0:48

Lời giải: Bán kính khối trụ (cũng là bán kính khối nón) là: $14:2=7$ (dm)

Thể tích phần khối trụ là: $\pi r^2.h=\pi. 7^2.7=343\pi$ (dm3)

Chiều cao phần khối nón là: $16-7=9$ (dm)

Thể tích phần khối nón là: $\frac{1}{3}.\pi r^2.h=\frac{1}{3}.\pi. 7^2.9=147\pi$ (dm3)

Thể tích dụng cụ: $343\pi +147\pi =490\pi$ (dm3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN