Chương VI- Khúc xạ ánh sáng

Miền Sa Si

Câu 1:

Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm , vật sáng AB đặt trước thấu kính cao 4cm và cách thấu kính 40cm

a) tính độ tụ thấu kính

b)xác định độ phóng đại ảnh và vẽ hình

Câu 2:

Đặt vật AB cách thấu kính hội tụ là 12cm ta thu được 1 ảnh thật cao gấp 3 lần vật

a) tính tiêu cự của thấu kính vẽ hình

b) xác định vị trí ảnh


Các câu hỏi tương tự
Tiến Nguyễn

Một thấu kính được làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5 được giới hạn bởi một mặt phẳng và một mặt lồi có bán kính 15 cm đặt trong không khí.

1. tính tiêu cự, độ tụ của thấu kính trên.

2. Một vật sáng AB cao 2 cm đặt trước thấu kính. Xác định vị trí, tính chất ảnh của vật qua thấu kính khi:

a) d=20 cm

b) d=40 cm

3. Dịch vật lại gần thấu kính 20 cm thì thấy ảnh dịch chuyển 10 cm. Xác định vị trí của vật, ảnh.

4. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là bao nhiêu để ảnh qua thấu kính là:

a) Ảnh ảo cao gấp 2 lần vật

b) Ảnh thật bằng nửa vật.

5. Nếu qua thấu kính vật cho ảnh thật cách nó 60 cm thì vật cách thấu kính bao nhiêu.

6. Sau thấu kính trên đặt một thấu kính hội tụ L2 đồng trục có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính trên một khoảng a:

a) Xác định vị trí, tính chất ảnh của vật cách thấu kính L1 nếu d=60 cm, a=90 cm. Vẽ hình.

b) khoảng cách giữa vật và TK L1 là bao nhiêu để ảnh qua thấu kính là ảnh thật

c) khoảng cách giữa vật và TK L1 là bao nhiêu để ảnh qua thấu kính là ảnh thật, gấp 2 lần vật.

d) Khoảng cách giữa hai TK là bao nhiêu để ảnh qua thấu kính là ảnh thật, gấp 3 lần vật biết d=40 cm.

e) Khoảng cách giữa hai TK là bao nhiêu để ảnh qua thấu kính là ảnh thật, kích thước ảnh không đổi biết d=40 cm.

7. Bỏ thấu kính L2 và đặt một TK L3 ghép đồng trục với L1, cách thấu kính này 60 cm để vật ở giữa hai thấu kính. Xác định khoảng cách giữa vật và L1 để:

a) Hai ảnh trùng nhau.

b) Hai ảnh có độ lớn như nhau.

Vũ Huyền Chi

1. Một ống dây điện hình trụ chiều dài 31,4cm quấn 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích S=100cm2. Cường độ dòng điện bằng 5A. Lấy π∼3,14. Biết bên trong ống dây là chân không, điện trở ống dây không đáng kể. a, Độ lớn cảm ứng từ B trong lòng ống dây b, độ lớn của suất điện động cảm ứng từ ec trong thời gian 2s và cảm ứng từ giảm dần đến 0? c, độ tự cảm của ống dây

2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 1cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu

3. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 2cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu

4. Một người viễn thị có đeo kính mắt độ tụ +2dp thì nhìn rõ một vật gần nhất nằm cách xa mắt 25cm. Nếu người ấy thay kính nói trên bằng kính có độ tụ +1,5dp thì sẽ nhìn rõ những vật gần nhất là bao nhiêu?

5. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm. a, xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ 1 vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết. b, khi đeo kính người này có thể đọc được trang sách gần nhất cách mắt 20cm. hỏi khoảng nhìn rõ gần nhất của mắ người này là bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN